Menu Close

ERP ตอบโจทย์ธุรกิจอย่างไร

ERP ของลาโคนิค เป็นซอฟต์แวร์ที่องค์กร SME สามารถเป็นเจ้าของได้ภายใต้งบประมาณที่จำกัด ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลในการลงทุน และให้ผลที่ชัดเจนจับต้องได้ ช่วยรวมเอาระบบการทำงานต่างๆ ในบริษัทมาไว้บนระบบเดียว

✔ เข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ในทุกส่วนขององค์กร

ระบบ ERP ช่วยในการวางแผนและสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจจากฝ่ายต่างๆ ให้เป็นภาพรวมเดียวกัน ทำให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลปฏิบัติงานได้ในทุกส่วนขององค์กร ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) รวมถึงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โน้ตบุ๊ก หรือ มือถือ ในรูปแบบแดชบอร์ด แผนภาพวิเคราะห์ข้อมูล หรือตัวเลข ที่เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ตามความต้องการ ทำให้เกิดความคล่องตัว สามารถตัดสินใจหรือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที

✔ ส่งเสริมการตัดสินใจภายในองค์กร

ระบบ ERP จะช่วยให้ฝ่ายต่างๆ สามารถมองเห็นปัญหาและหนทางแก้ไข ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจสู่ส่วนงานย่อยและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายไปที่ความสำเร็จในงาน ทั้งนี้ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ในการตัดสินใจในระดับต่างๆ ขององค์กรได้ เช่น ในระดับพนักงานปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้างาน เป็นต้น เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงสามารถมุ่งเน้นการทำงานไปยังการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจ มากกว่าที่จะต้องเสียเวลาไปกับการบริหารงานแบบจุลภาคกับฝ่ายต่างๆ

✔ เชื่อมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร

ระบบ ERP ของลาโคนิคเป็น “มากกว่าระบบ ERP แบบดั้งเดิม” ทั้งนี้ องค์กรสามารถเชื่อมต่อข้อมูลทางการค้าบางส่วนที่กำหนดเองไปยังเครือข่ายลอจิสติกส์ธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์วัสถุดิบ การผลิต ผู้กระจายสินค้า ลูกค้า ด้วยแพลตฟอร์มอัตโนมัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2B ของลาโคนิค เพื่อให้ทราบถึงสถานะการจัดหา การดำเนินงาน การสั่งงาน การจัดส่งสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความพึงพอใจอันดีกับลูกค้า และคู่ค้า

ตัวอย่างประโยชน์ของ ERP

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ผลกำไรเพิ่มขึ้น 5-10%ระดับสินค้าคงคลังลดลง 15-40%
การส่งมอบตรงเวลามากขึ้น 90-98%การขาดแคลนวัตถุดิบลดลง 60-80%
ความสามารถในการผลิตของพนักงานมากขึ้น 15-20%ต้นทุนการผลิตลดลง 7-12%

Stay Connected

Share this: