Menu Close

CRM ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

CRM-Example UI-CRM Screen banner

Starting from Now: Build a bridge between you and your customers

Icon Associations

CRM คืออะไร?

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หมายถึง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ เป้าหมายของ CRM เน้นกระบวนการขายและการบริการลูกค้า รวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา CRM คือ การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นลูกค้านั่นเอง

Key Features

ความสามารถของ CRM:

✔ บริหารจัดการประวัติและข้อมูลลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป

✔ Customer 360 Information in One Page จัดการข้อมูลลูกค้าในหน้าเดียว เช่น
    – จัดการปฏิทิน กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ที่จะปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น กำหนดการประชุม, กำหนดส่งอีเมลหาลูกค้า, กำหนดเตือนการเก็บเงิน ฯลฯ
    – สามารถบันทึกข้อมูลจากนามบัตรลูกค้า (เฉพาะนามบัตรภาษาอังกฤษ)
    – วิเคราะห์ข้อมูลการสร้างโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสที่จะพัฒนาผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า

✔ สามารถจัดการข้อมูลการขาย ประเมินรายได้จากลูกค้า

✔ จัดการนำเข้าข้อมูลและส่งออกข้อมูลของลูกค้าออกมาเป็นเอกสารรายงาน (Excel)

✔ จัดทำอีเมลการตลาด มีเทมเพลตหรือแม่แบบให้ใช้งาน ปรับแต่งได้ง่าย ช่วยให้ออกแบบอีเมลได้อย่างมืออาชีพ

✔ ดูผลการวิเคราะห์ทางสถิติในรูปแบบตัวเลข เปอร์เซ็นต์ กราฟ และแผนภูมิต่างๆ
    – ผลวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้า วิเคราะห์ RFM ของลูกค้าใหม่และลูกค้าที่กลับมา
    – ผลวิเคราะห์การซื้อขายในแต่ละช่วงเวลา
    – ผลวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ

✔ CRM ของเราเป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์บน Cloud จึงสามารถเข้าใช้งานระบบ CRM ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และโทรศัพท์ โดยไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ เข้าใช้งานได้ทั้งระบบ Windows, iOS และ Android และอื่นๆ

Sales

ระบบ CRM มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร :

✔ ระบบ CRM ช่วยให้คุณรู้จักลูกค้าของคุณ คัดเลือกลูกค้าได้ถูกต้อง สามารถบันทึกและตรวจสอบการโต้ตอบกับลูกค้า การตรวจสอบงานและเหตุการณ์ได้อย่างง่ายดาย สามารถสร้างความภักดีของลูกค้าในระยะยาว

✔ การใช้ระบบ CRM สามารถช่วยบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะสามารถทำอะไรได้มากมายโดยใช้ระบบ CRM ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าเก่า และติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่ๆ ได้

✔ ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยให้คุณจัดการอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการอีเมลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย มีเทมเพลตอีเมลไว้ให้เลือกใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายและการตลาดอย่างมืออาชีพ

✔ โปรแกรม CRM สามารถเพิ่มอำนาจทางธุรกิจ ภาพลักษณ์ขององค์กร สามารถเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

✔ โปรแกรม CRM ช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ ติดแท็กประวัติกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าได้ ไม่ว่าพนักงานคนเดิมจะไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว ก็ทำให้พนักงานใหม่สามารถจัดการฐานข้อมูลต่อไปได้ ข้อมูลไม่สูญหาย ไม่ทำให้ธุรกิจของคุณสะดุด แต่สามารถดำเนินการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Challlenges Icon

UI Example: ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน

CRM-Example UI-login page
หน้า Log in เข้าใช้งาน
CRM-Example UI-homepage
Homepage หน้าแรก
CRM-Example UI-Company profile
หน้าประวัติลูกค้า และองค์กร
CRM-Example UI-Email marketing
หน้าจัดการอีเมลการขายและการตลาด
CRM-Example UI-Service Customer in Motion
จัดการปฏิทินและเข้าใช้งานแบบ Real time
CRM-Example UI-Opportunities Analysis
ตัวอย่างหน้าวิเคราะห์สถิติในหัวข้อต่างๆ
E-Bill

ราคา

                  สามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อทราบราคาพิเศษสำหรับธุรกิจของคุณ

ติดต่อฝ่ายขาย

Share this: